Opinto-opas...
Peruskoulun opinto-opas

OPINTO-OPAS  2016-2017


NURMIJÄRVEN YHTEISKOULUN YLÄKOULU
Osoite: Nurmijärven Yhteiskoulu
Pratikankuja 8, 01900 Nurmijärvi
Postiosoite: PL 24, 01901 Nurmijärvi
Kotisivun osoite: http://www.nyk.fi
Sähköposti: nyk@nurmijarvi.fi
SISÄLLYSLUETTELO

OPINTO-OPAS 2016 - 2017
SISÄLLYSLUETTELO
PUHELINNUMEROT
PIDÄ HUOLTA OMAISUUDESTASI!
KOULUN HENKILÖKUNTA
Rehtori Mikko Jordman
Apulaisrehtori Maria Similä
Lukion apulaisrehtori Pekka Linna
Luokanvalvojat
Lukion ryhmänohjaajat
Opettajat
Opinto-ohjaajat peruskoulussa
Opinto-ohjaaja lukiossa
Erityisopetus (EO)
Joustava pienryhmä
Koulun kirjasto
Koulun kanslia
Vahtimestari
Kouluruokala
Siivous
Oppilas- ja opiskelijahuolto
Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto
Kouluterveydenhuolto yläkoulu
Koulukuraattori
Koulupsykologi
Koulunkäynnin ohjaajat
Suun terveydenhuolto
KOULUTYÖ
Koulun työaika lukuvuosi 2016 - 2017
Lukuvuoden 2016–2017 jaksot
Oppituntien alkamis- ja päättymisajat
Peruskoulun opetussuunnitelma
Tuntijako 2016–2017
Poissaolot
Uusintakuulustelut
Käyttäytymisen arviointi perusopetuksessa
Toimintamalli kiusaamistapauksissa
Järjestyssäännöt
Peruskoulun oppiaineiden lyhenteet
Koulun kalenteri
Koulun luokkatilat
Kurssijärjestykset
VANHEMPAINILLAT
KANNATUSYHDISTYS
LUKUJÄRJESTYSPOHJIA
PUHELINUMEROT

Rehtori:
Mikko Jordman 040 317 4158
Apulaisrehtori:
Maria Similä 040 317 4159
Apulaisrehtori (lukio-opinnot):
Pekka Linna 040 317 4783
Koulusihteerit:
Jaana Virkki 040 317 2472
Sari Uusitalo 040 317 4935
Sirkka Karjalainen (10.11.2016 asti)
Opettajat: 040 317 2473
Opinto-ohjaajat:
Sirpa-Liisa Takalampi (peruskoulu) 040 317 2475
Sirpa Lamminpää (peruskoulu ja lukio) 040 317 4051
Erityisopettajat:
Senja Kuitunen (peruskoulu ja lukio) 040 317 4488
Sirkku Laukkanen (peruskoulu) 040 317 4489
Terveydenhoitajat:
Sanna Parviainen (peruskoulu) 040 317 3298
Jaana Vaittinen (lukio) 040 317 4731
Psykologi:
Heini Virtanen 040 317 2638
Koulukuraattori:
Marianne Vehkalampi 040 317 2388
Keittiö:
Sirpa Salminen 040 317 2476
Vahtimestari:
Hilkka Parviainen 040 317 2478
Iltavahtimestari:
Ülle Orlov 040 317 4432

PIDÄ HUOLTA OMAISUUDESTASI!

Varusta kaikki koulutarvikkeesi nimelläsi ja luokkamerkinnällä. Mikäli tuot rahaa kouluun, pidä se koko ajan mukanasi. Älä missään tapauksessa jätä rahaa tai muuta arvokasta taskuun, koululaukkuun tai liikuntasalin pukuhuoneeseen, sillä voroja voi aina olla paikalla. Koulu ei vastaa kadonneesta tai vahingoittuneesta omaisuudesta! Jokaisella opiskelijalla on mahdollisuus saada lukollinen kaappi. Löytötavaroita voi tiedustella vahtimestarin huoneesta. Löydettyjä tavaroita säilytetään noin kuukauden ajan.

KOULUN HENKILÖKUNTA

Rehtori Mikko Jordman Rehtori ohjaa, johtaa ja valvoo koulun opetus- ja kasvatustyötä.
Apulaisrehtori Maria Similä Apulaisrehtori hoitaa hänelle erikseen määrättyjä tehtäviä ja toimii rehtorin sijaisena tämän ollessa estynyt tai esteellinen.
Lukion apulaisrehtori Pekka Linna Pekka Linna toimii rehtoreiden sijaisena näiden ollessa koulutuksissa ja vastaa lukion kehittämisestä ja tietotekniikkaan liittyvistä asioista.

Luokanvalvojat

Kukin luokanvalvoja huolehtii oman luokkansa oppilaiden koulunkäynnistä ja pitää yhteyttä oppilaiden kotiin. Luokanvalvoja myöntää luvan enintään kolmen päivän poissaoloon.

Peruskoulun luokanvalvojat

7a

Henriikka Malkamäki

HMA

7b

Ronja Linnanen/Alpo Forsström

RLI/AFO

7c

Solja Sire

SSO

7d

Petra Kasari

PKA

7e

Johanna Termonen

JTE

7f

Heidi Lehtinen

HLE

7g

Arttu Lehtonen

LEH

7h

Sanna Kari

SKA

7i

Annimari Hyvämäki-Forsström

AHY

 

 

8a

Anu von Delvig

ADE

8b

Raine Laine

RLA

8c

Anssi Pasila

PAS

8d

Matti Väisänen

MVÄ

8e

Salla Korolainen

SKO

8f

Heini Nummila

HNU

8g

Tarja Karhapää

TKA

8h

Kristiina Setälä

KSE

8i

Henrik Vahtola

HVA

8j

Heidi Eronen

HER

 

 

9a

Jani Vesanen

JVE

9b

Raisa Kontulainen

RKO

9c

Paula Vaara

VAA

9d

Leila Jokinen

LJO

9e

Petteri Vuorela

PVU

9f

Katri Aapalahti

KAA

9g

Timo Vuorikallas

TVU

9h

Peppi Sutinen

PSU

Vallu A

Juho Immonen

JIM

Vallu B

Leea-Lotta Tuikkala

LTULukion ryhmänohjaajat  


 


16 A

Irja Mettiäinen

IME

16 B

Päivi Sikkilä

PSI

16 C

Anjuska Lahtinen/Sari Hallikainen

ALA/SHA

 

 

15 A

Sami Huurinainen

SHU

15 B

Niko Saarinen

NSA

15 C

Maria Edelman

MED

 

 

14 A

Anna Lehtonen

ALE

14 B

Jyrki Leppäniemi

JLE

14 C

Pia Hägglund-Viljanen

PHV

13 AB

Pekka Linna

PLI


Opettajat

Nimi

Lyhenne

Opetusryhmät

Aapalahti Katri

KAA

RUB 7bcg, 8cfi, 9cfh, A2RU 8ab, 9ab

Ahtikari Jonna

JAH

GE 16 ABC, 15 ABC, 14 ABC
BI 16 ABC, 15 ABC, 14 ABC

Asikainen Kati

KAS

LI 7fghie, 8hi, 9fg, TE 7abdfg, 8hj
LI 16 ABC, 15 ABC

Auraneva Laura

LSI

virkavapaalla

von Delvig Anu

ADE

ÄI 7f, 8ahj, 9bh, ITP81

Edelman Maria

MED

KE 7a, 8a, 9cg, FY 7a, 8aj, 9cg, Lumo8
MAB 16 ABC, 15 ABC

Elfström Leena

LEL

virkavapaalla

Eronen Heidi

HER

BI 7bdgi, 8bdj, 9bdg, GE 7bdgi, 8bdj, 9bdg

Forsström Alpo

AFO

HI 7b, 8hj, YH 9dh
HI 16 ABC, 15 ABC, 14 ABC

El Ghoumri Taru

TGH

ESP 8-9

Hallikainen Sari

SHA

ENA 16 AC, 15 ABC, 14 BC
(virkavapaalla 1.12.2016 asti)

Hietaniemi Manu

MHI

MA 7f, 8aj, 9a, AT 7abcdfgh, ATP 821, 822, 921, 922, 931

Hirvasniemi-H Lea

LHH

ilmaisutaito, kerho lu+pk

Huurinainen Sami

SHU

LI 7abcdfghie, 8efgj, 9cdfg, TE 9ab, LIP 82, 83
LI 16 ABC, 15 ABC, 14 ABC, TE 16 A, 15 ABC, 14 ABC

Hyvämäki-Forsström Annimari

AHY

KO 7abcdi, KOP 81, 84, 86, 91, 96, 97, 98

Hägglund-Viljanen Pia

PHV

RUA 16 A, 15 AB, 14 A, SAA 16 AB, 15 AB, 14 ABC
SAB3 16 ABC, 15 ABC, 14 ABC

Ikonen Paavo

PIK

virkavapaalla

Immonen Juho

JIM

pienryhmäopetus

Johnsson Johanna

JJO

KU 7acfh, 8bdg, KUP 83, 92

Jokinen Leila

LJO

RUB 8h, 9a, 9d, A2SA 8fghi, 9cdfg
EAB3 16 ABC, 15 ABC, 14 ABC, RUB8 16 ABC

Jordman Mikko

MJO

rehtori, ReMa 16 ABC

Karhapää Tarja

TKA

BI 7acf, 8acfg, 9acfh, GE 8acg, 9acf

Kari Sanna

SKA

KO 7cdefgh, KOP 87, 88, 89, 94, 96, 98

Karppinen Rauno

RKA

MAA 16 AB, MAB 14 ABC

Kasari Petra

PKA

MA 7di, 8bch, KE 7cdfg, 8dh, 9abcdfgh

Kontulainen Raisa

RKO

MA 7g, 8bgh, 9b, AT 7abcdfgi, ATP 811, 911, 912

Korkalainen Sari

KOR

LI 7abcd, 8abcdfg, 9abcd, LIP 91, TE 8dfg, 9cdfh
LI 15 ABC, TE 16 BC

Korolainen Salla

SKO

pienryhmäopetus

Kuitunen Senja

SKU

erityisopetus

Laakso Anna-Kaisa

AKL

virkavapaalla

Lahtinen Anjuska

ALA

ENA 16 AC, 15 ABC, 14 BC (30.11.2016 asti)

Laine Raine

RLA

LI 8abcd, 9abhe, LIP91, 92, TE 7chi, 8abci
LI
15 ABC, 16 ABC (29.8.2016 lähtien)

Lamminpää Sirpa

LAM

OP 8abcdefghij
OP 16 ABC, 15 ABC, 14 ABC

Laukkanen Sirkku

SLA

erityisopetus

Lehtinen Heidi

HLE

KS 7abcdefghi, TSP 81, 91, MA (erityisopetus)

Lehtonen Anna

ALE

ÄI 15 ABC, 14 ABC

Lehtonen Arttu

LEH

HI 7g
HI 15 ABC, 14 ABC, YH 16 ABC, 15 ABC, 14 ABC
FI 16 ABC, 15 ABC, 14 ABC

Lehtonen Taavi

TLE

MU 7abcdefghi, MUP 81, 82, 83, 91, 92, 93
MU 16 ABC, 15 ABC, 14 ABC

Leppäniemi Jyrki

JLE

MAB 16 ABC, 15 ABC, 14 ABC
FY 16 ABC, 15 AB, 14 ABC

Leskinen Henna

LES

virkavapaalla

Linna Pekka

PLI

apulaisrehtori (lukio)
UE 16 ABC, 15 ABC, 14 ABC, ET 16-14 ABC
PS 16 ABC, 15 ABC, 14 ABC, ReMa 16 ABC

Linnanen Ronja

RLI

HI 7b, 8hj, YH 9dh
HI 16 ABC, 15 ABC, 14 ABC

Lintunen Anja

ALI

FY 7ce, 8e, 9be, KE 7ceghi, 8bcegij, 9be

Malkamäki Henriikka

HMA

RUB 7ahi, 8bdg, 9g, ENA 8ij, 9dh

Mettiäinen Irja

IME

MAY 16 AB, MAA 16 AB,  15 AB, 14 AB
KE 16 ABC, 15 ABC, 14 ABC

Miettinen Pauliina

PMI

LI 7ehi, 8ehij, 9eh, LIP 81 (30.9.2016 asti)

Nummila Heini

HNU

KO 7abfg, KOP 82, 92, 93 GE 7acfh, 8f, 9h

Orava Miso

MOR

virkavapaalla

Paavola Mirva

PAA

virkavapaalla

Pasila Anssi

PAS

ENA 7hi, 8bcf, 9c, A2SA8
ENA 16 B, 15 C

Peltonen Pekka

PPE

HI 7ahi, 8cdgi, YH 9bcf

Pitkälä Riikka

RPI

ÄI 7ci, pienryhmäopetus

Pottonen Mika

MPO

UO 7-9 ja lukio

Pulkkinen Jukka

JPU

KS 7abcdefghi, TNP 81, 82, 83, 91, 92, 93

Pärnänen Ilona

IPÄ

RUB 7df, 8aj, 9b, ENA 7cdfg, 9ag

Roine Rauno

RRO

BI 7abcdfgh,8abcdhi,9abcdfg, GE 7abcdfg,8abcdhi,9abcdfg

Saarinen Niko

NSA

KU 7bdgi, 8acfhij, KUP 81, 82, 91
KU 16 ABC, 15 ABC, 14 ABC

Setälä Kristiina

KSE

ENA 7ab, 8adgh, 9bf
ENA 16 ABC, 14 A

Sikkilä Päivi

PSI

A2RA 7abi
RUB 16 ABC, 15 ABC, 14 ABC, RAA 16 ABC

Similä Maria

MSI

apulaisrehtori (peruskoulu)

Sire Solja

SSO

MA 7c, 9g, FY 7bcdfgi, 8bcdg, 9abcdfg

Sutinen Peppi

PSU

UE 7abcdfghi, 8abcdfghij, 9abcdfgh

Takalampi Sirpa-Liisa

STA

OP 8abcdefghij, 9abcdfgh

Termonen Johanna

JTE

pienryhmäopetus

Vaahtoranta Anni

AVA

MA 7b, 8f, 9f, KE 7bdf, 8abcdf, 9acdf

Vaara Paula

VAA

ÄI 7g, 8dg, 9cd
ÄI 16 ABC

Vahtola Henrik

HVA

MA 7h, 8i, 9c, FY 7abdgh, 8cfhi, 9acdf

Vartia Petra

PVA

ÄI 7bd, 8bi, 9g
ÄI 16 ABC, 15 ABC

Vesanen Jani

JVE

ÄI 7adh, 8cf, 9af, ITP 91

Vuorela Petteri

PVU

pienryhmäopetus

Vuorikallas Timo

TVU

HI 7cdf, 8abf, YH 9ag, KPP 81, 91, 92

Väisänen Matti

MVÄ

MA 7a, 8d, 9dh, FY 7f, 8abd, 9h

Waltari Moona

MWA

pienryhmäopetus

Muu henkilokunta

Aho Marika

koulunkäynnin ohjaaja

Eelsoo Anneli (9.1.2017 alkaen)

koulunkäynnin ohjaaja

Karvonen Tanni

koulunkäynnin ohjaaja

Norring Petriitta

koulunkäynnin ohjaaja

Pippuri Peppi

koulunkäynnin ohjaaja

Saario Mia

koulunkäynnin ohjaaja

Karjalainen Sirkka

koulusihteeri (10.11.2016 asti)

Uusitalo Sari

koulusihteeri

Virkki Jaana

koulusihteeri

Vehkalampi Marianne

kuraattori

Parviainen Sanna

terveydenhoitaja (peruskoulu)

Vaittinen Jaana

terveydenhoitaja (lukio)

Virtanen Heini

psykologi

Parviainen Hilkka

vahtimestari

Orlov Ülle

iltavahtimestari

Salminen Sirpa

keittiön emäntä

Opinto-ohjaajat peruskoulussa

Opinto-ohjaajina peruskoulussa toimivat Sirpa-Liisa Takalampi ja Sirpa Lamminpää. 7. luokkien (luokanvalvojat) opetuksessa kiinnitetään huomiota mm. opiskelutekniikkaan ja kouluyhteisöön sopeutumiseen. 8. ja 9.-luokkalaiset tutustutetaan toisen asteen koulutusmahdollisuuksiin sekä työelämän kokonaiskuvaan. Opot antavat myös henkilökohtaista ohjausta sekä pyrkivät kehittämään kodin ja koulun yhteistyötä.

Opinto-ohjaaja lukiossa

Lukion opinto-ohjaajana toimii Sirpa Lamminpää. LOPOon voi ottaa yhteyttä jatko-opinto asioissa ja hän auttaa myös opiskelun mahdollisissa ongelmatilanteissa. Kaikista kurssivalintoihin tulevista muutoksista tulee neuvotella opinto-ohjaajan kanssa.

Erityisopetus ( EO )

Erityisopettajina toimivat Senja Kuitunen ja Sirkku Laukkanen. Erityisopetus tukee niitä oppilaita, joilla on vaikeuksia selviytyä isossa ryhmässä. Oppilaalla saattaa olla mm. oppimis- tai sopeutumisvaikeuksia. Nurmijärven Yhteiskoulussa erityisopetus on osa-aikaista erityisopetusta. Oppilas saa suurimman osan opetuksesta oman luokkansa työjärjestyksen mukaisesti ja keskimäärin 2-6 tuntia pienryhmässä. Ryhmä koostuu 1-5 oppilaasta. Pyrkimyksenä on opettaa saman luokka-asteen oppilaita samassa ryhmässä.

Aloitteen jaksottaiseen erityisopetukseen osallistumisesta voi tehdä aineenopettaja, luokanvalvoja, oppilaan huoltaja tai oppilas itse. Erityisopettaja yhdessä aineenopettajan kanssa valitsee opetukseen osallistuvat. Oppilaat vaihtuvat 6-8 viikon välein. Erityisopettajat tavoittaa numeroista 040 317 4488 (Senja Kuitunen) ja 040 317 4489 (Sirkku Laukkanen).

Joustava pienryhmä

Joustavan pienryhmän toiminta tukee oppilasta, jonka oppiminen isossa ryhmässä ei syystä tai toisesta ole tarkoituksenmukaista. Ryhmässä opiskelu perustuu aina henkilökohtaiseen suunnitelmaan ja tukitiimissä tehtyyn arvioon. Opettajana toimii Riikka Pitkälä (puh. 040 317 4805).

Koulun kirjasto

Kirjastonhoitajana toimii Jani Vesanen. Koulun kirjasto sijaitsee mediateekissa, jonne lukiolaisilla on vapaa pääsy.

Koulun kanslia

Nurmijärven Yhteiskoulun koulusihteereinä toimivat Jaana Virkki, Sari Uusitalo ja Sirkka Karjalainen (10.11.2016 asti). Kansliassa hoidetaan mm. koulukuljetukset, opintotukihakemukset ja ylioppilaskirjoituksiin ilmoittautumiset.
Kanslian puhelinnumero on 040 317 2472  

Vahtimestari

Vahtimestarina toimii Hilkka Parviainen. Hänen tehtävänään on valvoa ja hoitaa koulun tiloja, avata ja sulkea ovet, huolehtia postista ja pitää varauskirjaa koulun ulkopuolisista käyttäjistä. Mikäli tapahtuu vahinko, esim. ikkunan rikkoutuminen, ota välittömästi yhteyttä vahtimestariin. Vahtimestariin saa yhteyden numerosta 040 317 2478. Koulun iltavahtimestarina toimii Ülle Orlov. Häneen saa kouluajan jälkeen yhteyden numerosta 040 317 4432.

Kouluruokala

Ruokapalveluesimiehenä toimii Sirpa Salminen. Hänen kanssaan tulee neuvotella mm. erityisruokavaliosta. Häneen saa yhteyden numerosta 040 317 2476.
Muu henkilökunta: kokki Rami Heimonen ja ruokapalvelutyöntekijät: Magdalena Dimitrova ja Soila Taipale.

Ruokailu tapahtuu kolmessa vuorossa: 1. vuoro alkaa klo 10.50 ja päättyy klo 11.20. Siinä ruokailevat 7.-luokkalaiset. Klo 11.20-11.40  ruokailevat 8. luokat. 9. luokkalaiset ruokailevat 3. vuorossa klo 11.45-12.05.  Lukiolaiset ruokailevat klo 12.15-12.50

Siivous

Koulun siivoojina toimivat Pirkko Eskola, Heidi Hietakymi, Ilse Koskinen, Ülle Orlov ja Virpi Räsänen. Heillä on päivittäin laaja alue siivottavanaan, joten älä aiheuta heille turhaa työtä heittelemällä roskia lattialle, vaan laita ne roskakoriin.

Oppilas- ja opiskelijahuolto

Yhteisöllinen hyvinvointiryhmä YHR (oppilashuoltotyöryhmä) kokoontuu peruskoulun puolella säännöllisesti kerran viikossa. Ryhmään kuuluvat rehtori, apulaisrehtori, koulukuraattori, kouluterveydenhoitajat, erityisopettajat ja oppilaanohjaajat. Koulupsykologia, kasvatus- ja perheneuvolaa sekä nuorisopoliklinikkaa konsultoidaan tarvittaessa. Jokainen luokanvalvoja sekä luokan oppilasedustajat kutsutaan palavereihin vuorollaan.

Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto

Kouluterveydenhuolto / yläkoulu

Terveydenhoitaja Sanna Parviainen on tavattavissa koululla maanantaista torstaihin. Avoin vastaanotto klo 9.30-10 ja 12-12.30 ajanvarauksia ja muita lyhyitä käyntejä varten. Terveystarkastukset, keskustelu- ja neuvontakäynnit sekä lääkärin vastaanotto ajanvarauksella. Terveydenhuoltohenkilöstöön voi ottaa yhteyttä terveyden- ja sairaanhoitoasioissa, nuorten elämäntilanteisiin, murrosiän kehitykseen, mielenterveyteen, opiskeluun ja ammatinvalintaan liittyvissä terveysasioissa. Myös nuorison terveystodistuksen mopo- ym. ajokortteja ja jatko-opiskelupaikkaa varten saa maksutta kouluterveydenhuollosta.  Puh. 040 317 3390 (kouluterveydenhuollon yleinen ajanvarausnumero) .

Koulukuraattori

Marianne Vehkalampi toimii kuraattorina.  Hän on tavattavissa maanantaina ja tiistaina sekä torstaina ja perjantaina, puhelin: 040 317 2388,
sähköposti: marianne.vehkalampi(at)nurmijarvi.fi.

Koulupsykologi

Koulun psykologina toimii Heini Virtanen, puh. 040 317 2638, sähköposti heini.virtanen(at)nurmijarvi.fi.

Koulunkäynnin ohjaajat

Peruskoulussa työskentelee neljä koulunkäynnin ohjaajaa. Mia Saario, Marika Aho, Petriitta Norring ja Tanni Karvonen ovat opettajien ja oppilaiden tukena ja apuna oppitunneilla sekä välitunneilla.

Suun terveydenhuolto

Oppilaat kutsutaan suun terveystarkastukseen suun terveydenhuollon toimesta. Oppilas saa kutsun vastaanottoajalle kotiosoitteeseen. Jos oppilaan osoite on salainen,  eikä sitä ole annettu asiakastietoihin, huolehtivat huoltajat oppilaalle ajan hammashoitolaan soittamalla. Tiedonkulun ja yhteistyön kannalta  on tärkeää, että huoltajalla  olisi mahdollisuus olla mukana  lapsen/nuoren hoitokäynnillä.

Suun terveydenhuollon ajanvarausnumero on 09 2500 3259 ma – pe klo 7.30 – 15.00.
Varatun vastaanottoajan voi tarkistaa, siirtää tai perua suun terveydenhuollon kotisivuilla.
http://www.nurmijarvi.fi/perhe­_ja_hyvinvointi/terveyspalvelut/suun_terveydenhuolto

12 vuotta täyttäneen puolesta asioidessa huoltaja täyttää puolesta-asiointi lomakkeen. Suun terveystarkastuksiin kutsutaan seuraavasti:

* 7. luokat syksyllä
* 8. luokat keväällä

Luokille 2, 6 ja 9 toteutetaan suun terveydenedistämisen tunnit koululla. Neljäsluokkalaiset saavat kutsun tulla huoltajan kanssa hammashoitajan vastaanotolle suun terveyden seurantakäynnille. Varatusta vastaanottoajasta lähtee tekstiviesti kunnan potilastietojärjestelmään merkittyyn matkapuhelinnumeroon.  Viestissä ei ole henkilötietoja, vaan ainoastaan ajankohta, hoitopaikka ja tieto peruutuspuhelinnumerosta. Viestiin ei voi vastata. Koska viesti ei aina kunnasta riippumattomista syistä tavoita vastaanottajaa, sen saapumatta jääminen ei ole peruste jättää hoitoaikaa käyttämättä. 15 vuotta täyttäneiltä, veloitamme peruuttamattomasta vastaanottoajasta asetuksen mukaisen maksun. Jos on tarve henkilökohtaiselle hoitoajalle, tulee mahdollinen peruutus tehdä edellisenä päivänä klo 15.00 mennessä, muussa tapauksessa peruuttamattomasta hoitoajasta peritään 33,90 euroa 15 vuotta täyttäneiltä. 

Muistutamme, että hampaat tulee olla hyvin harjattu kotona tarkastus- ja hoitokäynnille tullessa.

KOULUTYÖ

Koulun työaika lukuvuosi 2016 - 2017:

·         Syyslukukausi 10.8. - 21.12.2016

·         Koulu alkaa ke 10.8.2016

·         Syysloma 17. - 21.10.2016 (viikko 42)

·         Joululoma 22.12.2016 - 8.1.2017

·         Kevätlukukausi 9.1. - 3.6.2017

·         Talviloma 20.2. - 24.2.2017 (viikko 8)

·         Pääsiäisloma 14.4. -17.4.2017

·         Lukuvuoden päätöspäivä la 3.6.2017

Lukuvuoden 2016–2017 jaksot

1.      jakso ke 10.8. - pe 30.9.

2.      jakso ma 3.10. - ke 30.11.

3.      jakso to 1.12. - ke 8.2.2017

4.      jakso to 9.2. - pe 7.4.

5.      jakso ma 10.4. - la 3.6.

Oppituntien alkamis- ja päättymisajat

Työaika lukiossa:

 • 1. oppitunti klo 8.00 – 09.15
 • PÄIVÄNAVAUS perjantaisin klo 09.20 - 09.30
 • 2. oppitunti klo 9.35 – 10.50
 • 3. oppitunti klo 11.00 – 12.15
 • RUOKAILU klo 12.15 - 12.50
 • 4. oppitunti klo 12.50 – 14.05
 • 5. oppitunti klo 14.15 - 15.30

Työaika 9. luokat:

 • 1. oppitunti klo 8.00 – 09.15
 • PÄIVÄNAVAUS tiistaisin - torstaisin klo 09.20 - 09.30
 • 2. oppitunti klo 9.35 – 10.50
 • 3. oppitunti klo 11.00 – 12.35 (sisältää ruokailun)
 • RUOKAILU klo 11.45 – 12.05
 • 4. oppitunti klo 12.50 – 14.05

7. - 9. luokilla valinnaisaineissa ja joissakin KO-, TN-, TS- ja LI- ryhmissä on käytössä 90 minuutin oppitunnit. Silloin aamupäivän oppitunti on klo 08.00 - 9.30.

Työaika 7. luokat:

 • 1. oppitunti klo 8.00 – 09.15
 • PÄIVÄNAVAUS keskiviikkoisin ja torstaisin klo 09.20 - 09.30
 • 2. oppitunti klo 9.35 – 10.50
 • RUOKAILU klo 10.50 - 11.20
 • 3. oppitunti klo 11.20 – 12.35
 • 4. oppitunti klo 12.50 – 14.05

Työaika 8. luokat:

 • 1. oppitunti klo 8.00 – 09.15
 • PÄIVÄNAVAUS keskiviikkoisin ja torstaisin klo 09.20 - 09.30
 • 2. oppitunti klo 9.35 – 10.50
 • 3. oppitunti klo 11.00 – 12.35 (sisältää ruokailun)
 • RUOKAILU klo 11.20 - 11.40
 • 4. oppitunti klo 12.50 – 14.05

Peruskoulun opetussuunnitelmat

Peruskoulussa noudatetaan vuonna 2004 käyttöönotettua opetussuunnitelmaa. Se löytyy kokonaisuudessaan koulun kotisivuilta osoitteessa www.nyk.fi.

Tuntijako 2016-2017


Vuosiluokat

7

8

9

 

 

 

 

Äidinkieli ja kirjallisuus

4

3

3

A- kieli

2

3

3

B- kieli

2

2

2

Matematiikka

3

3

4

Biologia ja maantieto

2

2

3

Fysiikka ja kemia

2

3

2

Terveystieto

1

1

1

Uskonto/ET

1

1

1

Historia

2

2

 

Yhteiskuntaoppi

 

 

3

Musiikki

1

 

 

Kuvataide

1

1

 

Käsityö

3

 

 

Liikunta

2

2

2

Kotitalous

3

 

 

Oppilaanohjaus

0,4

0,6

1

Valinnaisaineet

 

6

6

Oppilaan tuntimäärä

29,4

29,6

31

Vapaaehtoinen kieli (A2)

2

(2)

(2)

8. ja 9. luokilla vapaaehtoisen kielen tuntimäärä (2) otetaan valinnaisaineiden tuntimäärästä.

Poissaolot

Oppilaan huoltajan tulee kiinnittää huomiota lastensa poissaoloihin. Mikäli oppilas jää saapumatta kouluun esim. sairauden vuoksi, huoltajan velvollisuus on ilmoittaa poissaolosta luokanvalvojalle puhelimitse tai Helmi-järjestelmän kautta.

Uusintakuulustelut

Oppilaalla, joka on saanut kokeesta hylätyn arvosanan tai on ollut sairauden tms. hyväksyttävän syyn takia pois koulusta, on oikeus osallistua uusintakokeeseen.

Peruskoulun uusintakuulustelut pidetään klo 12.50 – 14.05 erikseen ilmoitettavassa luokassa seuraavasti:

1. ke 12.10.2016
2. ke 7.12.2016
3. ke 8.2.2017
4. ke 19.4.2017
5. pe 9.6.2017 ehtolaisuusintakuulustelu klo 10.00

Niille oppilaille, jotka eivät ole saaneet hyväksyttävää suoritusta lukuvuoden aikana järjestetään ehtolaisuusintakuulustelu 9.6.2017 klo 10.00.

Käyttäytymisen arviointi perusopetuksessa

Jokainen opettaja arvioi kunkin oppilaan käyttäytymisen omassa oppiaineessaan. Todistuksen arvosana muodostuu eri opettajien antamien arvosanojen keskiarvosta luokanvalvojan antamaa arvosanaa painottaen. Erinomaista tai kiitettävää arvosanaa (10, 9) ei voi saada, jos oppilas on saanut arvosteltavalla jaksolla rangaistuksia. Peruskoulun päättötodistukseen käyttäytymisen arvosanaa ei merkitä.

Erillisen liitteen saa huoltajan pyynnöstä. Lukuvuoden alussa oppilaille selvitetään käyttäytymisen kriteerit ja painotetaan hyvän käytöksen merkitystä jatko-opintojen, työelämän ja yhteiskunnan jäsenyyden kannalta.

Saadakseen arvosanan kymmenen oppilas

 • toimii aktiivisesti koulun tavoitteiden mukaisesti
 • osaa ottaa huomioon tilanteen vaatimat käyttäytymisnormit
 • on rehellinen ja vastuuntuntoinen
 • on luotettava ja auttavainen yhteistyökumppani
 • kunnioittaa työtovereitaan ja työympäristöään
 • on asenteeltaan positiivinen ja sopuisa

Arvosana yhdeksän annetaan oppilaalle, joka

 • toimii koulun tavoitteiden mukaisesti
 • on ystävällinen, huomaavainen ja auttavainen
 • osallistuu yhteisvastuuseen
 • hoitaa koulutyönsä säännöllisesti ja täsmällisesti

Arvosana kahdeksan annetaan asiallisesti käyttäytyvälle oppilaalle, joka

 • toimii koulun tavoitteiden mukaisesti
 • on yhteistyöhaluinen, ystävällinen ja sosiaalinen
 • huolehtii hyvin työvälineistään ja tehtävistään

Arvosanan seitsemän saa oppilas, joka

 • ymmärtää käytöksessään olevia puutteita ja pyrkii korjaamaan niitä
 • oppilaalla on voinut olla pieniä rikkeitä, harkitsematonta puhetapaa oppilastovereita tai henkilökuntaa kohtaan
 • ajoittaista välinpitämättömyyttä
 • tehtävien laiminlyöntejä

Arvosanan ollessa kuusi koulutyössä on runsaasti huomautettavaa

 • oppilas käy koulua epäsäännöllisesti
 • oppilaan puhetapa on röyhkeä tai toista ihmistä halventava
 • käyttäytyminen häiritsee työrauhaa
 • oppilaan suhtautuminen työntekoon ja työvälineisiin on välinpitämätöntä
 • oppilas on saanut rangaistuksia eikä välitä käytöksessään olevista puutteista 

Arvosana viisi annetaan oppilaalle, joka

 • käy koulua hyvin epäsäännöllisesti tai
 • rikkoo räikeästi koulun sääntöjä tai on vilpillinen ja on saanut useita rangaistuksia

Oppilaalle, johon koulun kurinpitokeinot eivät vaikuta ja joka kiusaa oppilastovereitaan, käyttäytyy väkivaltaisesti tai rikkoo työvälineitään, voidaan antaa käyttäytymisen arvosanaksi neljä.

Toimintamalli kiusaamistapauksissa

Jokaisella oppilaalla tulee olla oikeus turvalliseen koulunkäyntiin. Yhteisin ponnistuksin voidaan esim. koulukiusaaminen eliminoida. Me emme hyväksy kiusaamista ja sen kitkemiseksi ja ennaltaehkäisemiseksi teemme päättäväisesti kaiken voitavamme.

Koulukiusaaminen on saman oppilaan toistuvan ja tietoisen kiusaamisen kohteeksi joutumista. Kiusaaminen voi olla esimerkiksi tönimistä, lyömistä, haukkumista ja pilkkaamista, yksin jättämistä, ilkeiden juttujen puhumista takanapäin, tai mitä tahansa sellaista toimintaa, jolla pyritään vahingoittamaan tai loukkaamaan toista.

Miten kiusaaminen tunnistetaan?

* kiusatun tai hänen vanhempiensa ilmoitus asiasta

* opettajien, oppilaiden ja muun henkilökunnan havainnot ja nimettömät kyselyt

* oppilaan oireilu (esim. vetäytyminen ryhmästä, poissaolot)


Kehen otetaan yhteyttä?

* luokanvalvojaan, rehtoriin, kuraattoriin tai terveydenhoitajaan

Miten tapaus hoidetaan

   * jokainen tapaus selvitetään perusteellisesti ja kirjataan seurantaa varten.

Asiaa selvitettäessä on tärkeää tietää:

1. mitä tapahtui?

2. missä tapahtui?

3. milloin tapahtui?

4. kaikkien asianosaisten nimet

Kiusaajalle määrätään mahdollinen rangaistus. Kiusatulle ja kiusaajalle luodaan toimintamalli, jonka toteutumista seurataan. Tarvittaessa otetaan yhteyttä oppilashuoltotyöryhmään, sosiaalitoimeen tai poliisiin.

Lopuksi: Jos Sinua kiusataan, kerro siitä jollekulle. Ellei kukaan tiedä kiusaamisesta, kukaan ei voi myöskään Sinua auttaa!

Koulun kotisivuilta kohdasta työsuunnitelmat löytyy tarkempi toimintasuunnitelma oppilaan suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä.

Järjestyssäännöt

Koulun järjestyssäännöt täydentävät voimassa olevia lakeja ja asetuksia. Järjestyssäännöissä määritellään kouluyhteisön jäsenten oikeudet ja velvollisuudet, joiden avulla pyritään takaamaan järjestyksen ja työrauhan säilyminen koulussa. Järjestyssääntöjen rikkoja asetetaan vastuuseen. Säännöt ovat voimassa kouluaikana sekä koulunkäyntiin liittyvissä tilaisuuksissa sekä koulumatkoilla.

1.      Kunnioitamme jokaisen henkistä ja fyysistä koskemattomuutta.
"Meidän koulussa ei kiusata ketään!"

2.      Pidämme hyvää huolta koulustamme
- sen siisteydestä ja tavaroista.

3.      Hyvät käytöstavat kuuluvat kouluumme. Huolehdimme kaikki hyvästä ilmapiiristä.
”On mukavampaa viihtyä!”

4.      Oppitunneilla annamme hyvän työrauhan kaikille.

5.      Välitunnit vietämme omissa auloissamme ja ulkovälitunnit ulkona koulun alueella.

6.      Puhelinta, tietokonetta ja muita elektronisia välineitä käytämme oppitunneilla ainoastaan opettajan suunnitelman mukaisesti.
Laitteiden viihdekäyttö kuuluu oppituntien, aamunavausten sekä muiden tilaisuuksien ulkopuolelle.

7.      Kameran kanssa noudatamme lakia.
Emme kuvaa ketään luvatta tai levitä kuvia laittomasti.

8.      Päivänavaus on koulumme yhteinen hetki, johon kaikki osallistumme ohjeiden mukaan.

9.      Aterioimme ainoastaan koulun ruokasalissa.

10.  Pukeudumme kouluun kaikin tavoin asiallisesti.
Päähineet ja ulkovaatteet eivät kuulu oppitunneille, ruokailuun tai päivänavauksiin.

11.  Mikäli koulussamme tapahtuu jotain ikävää, ilmoitamme siitä heti koulun henkilökunnalle.

Peruskoulun oppiaineiden lyhenteet

A1EN englannin kieli, A1-oppimäärä
A2RA ranskan kieli, A2-oppimäärä
A2RU ruotsin kieli, A2-oppimäärä
A2SA saksan kieli, A2-oppimäärä
AT tietotekniikka
ATP valinnainen tietotekniikka
ATPP valinnainen tietotekniikka, painotettu
B1RU ruotsin kieli, B1-oppimäärä
B2ES espanjan kieli, B2-oppimäärä
B2SA saksan kieli, B2-oppimäärä
BI biologia
ET elämänkatsomustieto
FY fysiikka
GE maantieto
HI historia
IT ilmaisutaito ( kerho )
ITP valinnainen ilmaisutaito
KE kemia
KPP kaupalliset aineet
KO kotitalous
KOP valinnainen kotitalous
KU kuvataide
KUP valinnainen kuvataide
LI liikunta
LIP valinnainen liikunta
LUMO luonnontieteiden työkurssi
MA matematiikka
MU musiikki
MUP valinnainen musiikki
OP oppilaanohjaus
TE terveystieto
TN käsityö, tekninen työ
TNP valinnainen tekninen työ
TS käsityö, tekstiilityö
TSP valinnainen tekstiilityö
UE uskonto ( ev.lut )
UO uskonto ( ort. )
UR uskonto ( room.kat. )
YHyhteiskuntaoppi
ÄI äidinkieli ja kirjallisuus

Koulun kalenteri

Koulu käyttää nykyään sähköistä kalenteria. Se löytyy osoitteesta http://bit.ly/15ayVZI
Koulun luokkatilat

A1 mediateekki
A2 kotitalous
A3 matematiikka
A4 tekninen työ
A5 musiikki
A6 kemia
A7 fysiikka
A8 matematiikka
A9 kuvataide
A10 kuvataide
A11 biologia/maantiede
E1 tekstiilityö
E4 opo
E5 uskonto
E6 uskonto
E7 matematiikka
E8 äidinkieli
E9 äidinkieli
E10 äidinkieli
E11 äidinkieli
E12 auditorio
E13 tietotekniikka
K1 yleisluokka
K2 englanti
K3 erityisopetus
K4 ruotsi
K5 erityisopetus
S12 yleisluokka
S13 yleisluokka
S25 yleisluokka
S26 espanja
S27 terveystieto
T1 historia
T2 historia
T3 historia
T4 matematiikka
T5 ruotsi
T6 englanti
T7 englanti
T8 ruotsi
T9 saksa
T10 kielistudio
23 matematiikka
24-25 tietotekniikka
26 kotitalous
27 biologia/maantieto
28 biologia/maantieto
29 biologia/maantieto
30 kemia/fysiikka
31 kemia/fysiikka
32 kemia/fysiikka

KURSSIJÄRJESTYKSET


VANHEMPAINILLAT

Seitsemänsien luokkien vanhempainillat pidetään 7.9.2016 ja 17.1.2017 (valinnaisainevanhempainilta). Keväällä 2017 luokanvalvoja järjestää joko ”vanhempainvartteja” tai luokkakohtaisen vanhempainillan.

Kahdeksansien luokkien syksyn vanhempainilta pidetään 26.10.2016 . järjestetään 8. luokkalaisten huoltajille infoilta opiskelusta ja jatko-opinnoista.

Yhdeksänsien luokkien vanhempainillat ovat 30.11.2016 (koulutusmessut) ja 25.1.2017 ( lukioilta).

Kaikista vanhempainilloista lähetetään kutsu kotiin Helmi-järjestelmän kautta ja niiden ajankohta on myös nähtävissä koulun kotisivuilla ja sähköisessä kalenterissa.

KANNATUSYHDISTYS

Nurmijärven Yhteiskoulun Kannatusyhdistys (perustettu 1929) tukee kodin ja koulun välistä yhteistyötä, vaalii koulun perinteitä ja jakaa vuosittain stipendejä ja apurahoja opiskelijoille. Vuosittain jaetaan kolme 340 euron stipendiä jatko-opiskelijoille. Hakulomake löytyy koulun kotisivuilta www.nyk.fi.

LUKUJÄRJESTYSPOHJIA


Tunti

Kello

MA

TI

KE

TO

PE

1

8.00 – 9.15

 

 

 

 

 

2

9.35 – 10.50

 

 

 

 

 

3

10.50 – 12.35

 

 

 

 

 

4

12.50 – 14.05

 

 

 

 

 

5

14.15 – 15.30

 

 

 

 

 

 

Tunti

Kello

MA

TI

KE

TO

PE

1

8.00 – 9.15

 

 

 

 

 

2

9.35 – 10.50

 

 

 

 

 

3

10.50 – 12.35

 

 

 

 

 

4

12.50 – 14.05

 

 

 

 

 

5

14.15 – 15.30

 

 

 

 

 

 

Tunti

Kello

MA

TI

KE

TO

PE

1

8.00 – 9.15

 

 

 

 

 

2

9.35 – 10.50

 

 

 

 

 

3

10.50 – 12.35

 

 

 

 

 

4

12.50 – 14.05

 

 

 

 

 

5

14.15 – 15.30

 

 

 

 

 

 

Tunti

Kello

MA

TI

KE

TO

PE

1

8.00 – 9.15

 

 

 

 

 

2

9.35 – 10.50

 

 

 

 

 

3

10.50 – 12.35

 

 

 

 

 

4

12.50 – 14.05

 

 

 

 

 

5

14.15 – 15.30

 

 

 

 

 

 

Tunti

Kello

MA

TI

KE

TO

PE

1

8.00 – 9.15

 

 

 

 

 

2

9.35 – 10.50

 

 

 

 

 

3

10.50 – 12.35

 

 

 

 

 

4

12.50 – 14.05

 

 

 

 

 

5

14.15 – 15.30