Lukion opinto-opas

OPINTO-OPAS  2016-2017


NURMIJÄRVEN YHTEISKOULUN  LUKIO
Osoite: Nurmijärven Yhteiskoulu
Pratikankuja 8, 01900 Nurmijärvi
Postiosoite: PL 24, 01901 Nurmijärvi
Kotisivun osoite: http://www.nyk.fi
Sähköposti: nyk@nurmijarvi.fi
SISÄLLYSLUETTELO

PUHELINNUMEROT
PIDÄ HUOLTA OMAISUUDESTASI
KOULUN HENKILÖKUNTA
Rehtori Mikko Jordman
Apulaisrehtori Maria Similä
Lukion apulaisrehtori Pekka Linna
Ryhmänohjaajat
Opettajat
Muu henkilökunta
Opinto-ohjaaja
Erityisopetus (EO)
Koulun kirjasto
Koulun kanslia
Vahtimestari
Kouluruokala
Siivous
Opiskelijahuolto
Opiskeluterveydenhuolto
Koulukuraattori
Koulupsykologi
KOULUTYÖ
Koulun työaika ja lomat lukuvuonna 2016 – 2017
Lukuvuoden 2016 – 2017 jaksot
Oppituntien alkamis- ja päättymisajat
Lukion opetussuunnitelmat
Lukion tuntijako 14 ABC ja 15 ABC (vanha OPS)
Lukion tuntijako 16 ABC (uusi OPS)
Opiskelu lukiossa
Opiskeluaika
Itsenäinen suorittaminen
Suoritukset muissa lukioissa
Kurssien keskeyttäminen ja etenemiseste
Opintojen hyväksilukeminen
Koeviikot
Lukion opiskelijan arviointi
Kurssin arviointi
Oppiaineen oppimäärän arviointi
Todistukset ja niihin merkittävät tiedot
Arvioinnin uusiminen ja oikaisut
Uusintakuulustelut
Suulliset kuulustelut eli tentit
Lukiolaisten poissaolot
Tuntikiertokaavio ja kurssitarjottimet
Oppiaineiden lyhenteet
Kurssijärjestykset
Koulun kalenteri
Koulun luokkatilat
Järjestyssäännöt
YLIOPPILATUTKINTO
Tutkintomaksut
Kirjoitusten aikataulu 2016 – 2017
VANHEMPAINILLAT
KANNATUSYHDISTYS
LUKUJÄRJESTYSPOHJIA

PUHELINNUMEROT

Rehtori:
Mikko Jordman 040 317 4158
Apulaisrehtori:
Maria Similä 040 317 4159
Apulaisrehtori (lukio-opinnot):
Pekka Linna 040 317 4783
Koulusihteerit:
Jaana Virkki 040 317 2472
Sari Uusitalo 040 317 4935
Sirkka Karjalainen (10.11.2016 asti)
Opettajat: 040 317 2473
Opinto-ohjaajat:
Sirpa-Liisa Takalampi (peruskoulu) 040 317 2475
Sirpa Lamminpää (peruskoulu ja lukio) 040 317 4051
Erityisopettajat:
Senja Kuitunen (peruskoulu ja lukio) 040 317 4488
Sirkku Laukkanen (peruskoulu) 040 317 4489
Terveydenhoitajat:
Sanna Parviainen (peruskoulu) 040 317 3298
Jaana Vaittinen (lukio) 040 317 4731
Psykologi:
Heini Virtanen 040 317 2638
Koulukuraattori:
Marianne Vehkalampi 040 317 2388
Keittiö:
Sirpa Salminen 040 317 2476
Vahtimestari:
Hilkka Parviainen 040 317 2478
Iltavahtimestari:
Ülle Orlov 040 317 4432

PIDÄ HUOLTA OMAISUUDESTASI!

Varusta kaikki koulutarvikkeesi nimelläsi ja luokkamerkinnällä. Mikäli tuot rahaa kouluun, pidä se koko ajan mukanasi. Älä missään tapauksessa jätä rahaa tai muuta arvokasta taskuun, koululaukkuun tai liikuntasalin pukuhuoneeseen, sillä voroja voi aina olla paikalla. Koulu ei vastaa kadonneesta tai vahingoittuneesta omaisuudesta! Jokaisella opiskelijalla on mahdollisuus saada lukollinen kaappi. Löytötavaroita voi tiedustella vahtimestarin huoneesta. Löydettyjä tavaroita säilytetään noin kuukauden ajan.

KOULUN HENKILÖKUNTA

Rehtori
Mikko Jordman Rehtori ohjaa, johtaa ja valvoo koulun opetus- ja kasvatustyötä.

Apulaisrehtori
Maria Similä Apulaisrehtori hoitaa hänelle erikseen määrättyjä tehtäviä ja toimii rehtorin sijaisena tämän ollessa estynyt tai esteellinen.

Lukion apulaisrehtori
Pekka Linna Pekka Linna toimii rehtoreiden sijaisena näiden ollessa koulutuksissa ja vastaa lukion kehittämisestä ja tietotekniikkaan liittyvistä asioista.

Ryhmänohjaajat
Kukin ryhmänohjaaja huolehtii oman ryhmänsä opiskelijoiden koulunkäynnistä ja pitää yhteyttä opiskelijoiden kotiin. Ryhmänohjaaja myöntää luvan enintään kolmen päivän poissaoloon. Lupa yli kolmen päivän poissaoloihin anotaan rehtorilta.

Lukion ryhmänohjaajat  


 


16 A

Irja Mettiäinen

IME

16 B

Päivi Sikkilä

PSI

16 C

Anjuska Lahtinen/Sari Hallikainen

ALA/SHA

 

 

15 A

Sami Huurinainen

SHU

15 B

Niko Saarinen

NSA

15 C

Maria Edelman

MED

 

 

14 A

Anna Lehtonen

ALE

14 B

Jyrki Leppäniemi

JLE

14 C

Pia Hägglund-Viljanen

PHV

13 AB

Pekka Linna

PL

Opettajat

Nimi

Lyhenne

Opetusryhmät

Aapalahti Katri

KAA

RUB 7bcg, 8cfi, 9cfh, A2RU 8ab, 9ab

Ahtikari Jonna

JAH

GE 16 ABC, 15 ABC, 14 ABC
BI 16 ABC, 15 ABC, 14 ABC

Asikainen Kati

KAS

LI 7fghie, 8hi, 9fg, TE 7abdfg, 8hj
LI 16 ABC, 15 ABC

Auraneva Laura

LSI

virkavapaalla

von Delvig Anu

ADE

ÄI 7f, 8ahj, 9bh, ITP81

Edelman Maria

MED

KE 7a, 8a, 9cg, FY 7a, 8aj, 9cg, Lumo8
MAB 16 ABC, 15 ABC

Elfström Leena

LEL

virkavapaalla

Eronen Heidi

HER

BI 7bdgi, 8bdj, 9bdg, GE 7bdgi, 8bdj, 9bdg

Forsström Alpo

AFO

HI 7b, 8hj, YH 9dh
HI 16 ABC, 15 ABC, 14 ABC

El Ghoumri Taru

TGH

ESP 8-9

Hallikainen Sari

SHA

ENA 16 AC, 15 ABC, 14 BC
(virkavapaalla 1.12.2016 asti)

Hietaniemi Manu

MHI

MA 7f, 8aj, 9a, AT 7abcdfgh, ATP 821, 822, 921, 922, 931

Hirvasniemi-H Lea

LHH

ilmaisutaito, kerho lu+pk

Huurinainen Sami

SHU

LI 7abcdfghie, 8efgj, 9cdfg, TE 9ab, LIP 82, 83
LI 16 ABC, 15 ABC, 14 ABC, TE 16 A, 15 ABC, 14 ABC

Hyvämäki-Forsström Annimari

AHY

KO 7abcdi, KOP 81, 84, 86, 91, 96, 97, 98

Hägglund-Viljanen Pia

PHV

RUA 16 A, 15 AB, 14 A, SAA 16 AB, 15 AB, 14 ABC
SAB3 16 ABC, 15 ABC, 14 ABC

Ikonen Paavo

PIK

virkavapaalla

Immonen Juho

JIM

pienryhmäopetus

Johnsson Johanna

JJO

KU 7acfh, 8bdg, KUP 83, 92

Jokinen Leila

LJO

RUB 8h, 9a, 9d, A2SA 8fghi, 9cdfg
EAB3 16 ABC, 15 ABC, 14 ABC, RUB8 16 ABC

Jordman Mikko

MJO

rehtori, ReMa 16 ABC

Karhapää Tarja

TKA

BI 7acf, 8acfg, 9acfh, GE 8acg, 9acf

Kari Sanna

SKA

KO 7cdefgh, KOP 87, 88, 89, 94, 96, 98

Karppinen Rauno

RKA

MAA 16 AB, MAB 14 ABC

Kasari Petra

PKA

MA 7di, 8bch, KE 7cdfg, 8dh, 9abcdfgh

Kontulainen Raisa

RKO

MA 7g, 8bgh, 9b, AT 7abcdfgi, ATP 811, 911, 912

Korkalainen Sari

KOR

LI 7abcd, 8abcdfg, 9abcd, LIP 91, TE 8dfg, 9cdfh
LI 15 ABC, TE 16 BC

Korolainen Salla

SKO

pienryhmäopetus

Kuitunen Senja

SKU

erityisopetus

Laakso Anna-Kaisa

AKL

virkavapaalla

Lahtinen Anjuska

ALA

ENA 16 AC, 15 ABC, 14 BC (30.11.2016 asti)

Laine Raine

RLA

LI 8abcd, 9abhe, LIP91, 92, TE 7chi, 8abci
LI
15 ABC, 16 ABC (29.8.2016 lähtien)

Lamminpää Sirpa

LAM

OP 8abcdefghij
OP 16 ABC, 15 ABC, 14 ABC

Laukkanen Sirkku

SLA

erityisopetus

Lehtinen Heidi

HLE

KS 7abcdefghi, TSP 81, 91, MA (erityisopetus)

Lehtonen Anna

ALE

ÄI 15 ABC, 14 ABC

Lehtonen Arttu

LEH

HI 7g
HI 15 ABC, 14 ABC, YH 16 ABC, 15 ABC, 14 ABC
FI 16 ABC, 15 ABC, 14 ABC

Lehtonen Taavi

TLE

MU 7abcdefghi, MUP 81, 82, 83, 91, 92, 93
MU 16 ABC, 15 ABC, 14 ABC

Leppäniemi Jyrki

JLE

MAB 16 ABC, 15 ABC, 14 ABC
FY 16 ABC, 15 AB, 14 ABC

Leskinen Henna

LES

virkavapaalla

Linna Pekka

PLI

apulaisrehtori (lukio)
UE 16 ABC, 15 ABC, 14 ABC, ET 16-14 ABC
PS 16 ABC, 15 ABC, 14 ABC, ReMa 16 ABC

Linnanen Ronja

RLI

HI 7b, 8hj, YH 9dh
HI 16 ABC, 15 ABC, 14 ABC

Lintunen Anja

ALI

FY 7ce, 8e, 9be, KE 7ceghi, 8bcegij, 9be

Malkamäki Henriikka

HMA

RUB 7ahi, 8bdg, 9g, ENA 8ij, 9dh

Mettiäinen Irja

IME

MAY 16 AB, MAA 16 AB,  15 AB, 14 AB
KE 16 ABC, 15 ABC, 14 ABC

Miettinen Pauliina

PMI

LI 7ehi, 8ehij, 9eh, LIP 81 (30.9.2016 asti)

Nummila Heini

HNU

KO 7abfg, KOP 82, 92, 93 GE 7acfh, 8f, 9h

Orava Miso

MOR

virkavapaalla

Paavola Mirva

PAA

virkavapaalla

Pasila Anssi

PAS

ENA 7hi, 8bcf, 9c, A2SA8
ENA 16 B, 15 C

Peltonen Pekka

PPE

HI 7ahi, 8cdgi, YH 9bcf

Pitkälä Riikka

RPI

ÄI 7ci, pienryhmäopetus

Pottonen Mika

MPO

UO 7-9 ja lukio

Pulkkinen Jukka

JPU

KS 7abcdefghi, TNP 81, 82, 83, 91, 92, 93

Pärnänen Ilona

IPÄ

RUB 7df, 8aj, 9b, ENA 7cdfg, 9ag

Roine Rauno

RRO

BI 7abcdfgh,8abcdhi,9abcdfg, GE 7abcdfg,8abcdhi,9abcdfg

Saarinen Niko

NSA

KU 7bdgi, 8acfhij, KUP 81, 82, 91
KU 16 ABC, 15 ABC, 14 ABC

Setälä Kristiina

KSE

ENA 7ab, 8adgh, 9bf
ENA 16 ABC, 14 A

Sikkilä Päivi

PSI

A2RA 7abi
RUB 16 ABC, 15 ABC, 14 ABC, RAA 16 ABC

Similä Maria

MSI

apulaisrehtori (peruskoulu)

Sire Solja

SSO

MA 7c, 9g, FY 7bcdfgi, 8bcdg, 9abcdfg

Sutinen Peppi

PSU

UE 7abcdfghi, 8abcdfghij, 9abcdfgh

Takalampi Sirpa-Liisa

STA

OP 8abcdefghij, 9abcdfgh

Termonen Johanna

JTE

pienryhmäopetus

Vaahtoranta Anni

AVA

MA 7b, 8f, 9f, KE 7bdf, 8abcdf, 9acdf

Vaara Paula

VAA

ÄI 7g, 8dg, 9cd
ÄI 16 ABC

Vahtola Henrik

HVA

MA 7h, 8i, 9c, FY 7abdgh, 8cfhi, 9acdf

Vartia Petra

PVA

ÄI 7bd, 8bi, 9g
ÄI 16 ABC, 15 ABC

Vesanen Jani

JVE

ÄI 7adh, 8cf, 9af, ITP 91

Vuorela Petteri

PVU

pienryhmäopetus

Vuorikallas Timo

TVU

HI 7cdf, 8abf, YH 9ag, KPP 81, 91, 92

Väisänen Matti

MVÄ

MA 7a, 8d, 9dh, FY 7f, 8abd, 9h

Waltari Moona

MWA

pienryhmäopetus

Muu henkilokunta

Aho Marika

koulunkäynnin ohjaaja

Eelsoo Anneli

koulunkäynnin ohjaaja

Karvonen Tanni

koulunkäynnin ohjaaja

Norring Petriitta

koulunkäynnin ohjaaja

Pippuri Peppi

koulunkäynnin ohjaaja

Saario Mia

koulunkäynnin ohjaaja

Karjalainen Sirkka

koulusihteeri (10.11.2016 asti)

Uusitalo Sari

koulusihteeri

Virkki Jaana

koulusihteeri

Vehkalampi Marianne

kuraattori

Parviainen Sanna

terveydenhoitaja (peruskoulu)

Vaittinen Jaana

terveydenhoitaja (lukio)

Virtanen Heini

psykologi

Parviainen Hilkka

vahtimestari

Orlov Ülle

iltavahtimestari

Salminen Sirpa

keittiön emäntä

Opinto-ohjaaja
Lukion opinto-ohjaajana toimii Sirpa Lamminpää. Opinto-ohjaajaan voi ottaa yhteyttä jatko-opinto asioissa ja hän auttaa myös opiskelun mahdollisissa ongelmatilanteissa.
Kaikista kurssivalintoihin tulevista muutoksista tulee neuvotella opinto-ohjaajan kanssa.

Erityisopetus (EO)
Erityisopettajana toimii Senja Kuitunen. Erityisopettajan tavoittaa numerosta 040 317 4488.

Koulun kirjasto
Kirjastonhoitajana toimii Jani Vesanen. Koulun kirjasto sijaitsee mediateekissa, jonne lukiolaisilla on vapaa pääsy.

Koulun kanslia
Nurmijärven Yhteiskoulun koulusihteereinä toimivat Jaana Virkki, Sari Uusitalo ja Sirkka Karjalainen (10.11.2016 asti). Kansliassa hoidetaan mm. koulukuljetukset, opintotukihakemukset ja ylioppilaskirjoituksiin ilmoittautumiset. Kadonneita tavaroita voi tiedustella kansliasta ja vahtimestarilta.
Kanslian puhelinnumero on 040 317 2472  

Vahtimestari
Vahtimestarina toimii Hilkka Parviainen. Hänen tehtävänään on valvoa ja hoitaa koulun tiloja, avata ja sulkea ovet, huolehtia postista ja pitää varauskirjaa koulun ulkopuolisista käyttäjistä. Mikäli tapahtuu vahinko, esim. ikkunan rikkoutuminen, ota välittömästi yhteyttä vahtimestariin. Kadonneita tavaroita voi tiedustella vahtimestarilta ja kansliasta. Vahtimestariin saa yhteyden numerosta 040 317 2478. Koulun iltavahtimestarina toimii Ülle Orlov. Häneen saa kouluajan jälkeen yhteyden numerosta 040 317 4432.

Kouluruokala
Ruokapalveluesimiehenä toimii Sirpa Salminen. Hänen kanssaan tulee neuvotella mm. erityisruokavaliosta. Häneen saa yhteyden numerosta 040 317 2476.
Muu henkilökunta: kokki Rami Heimonen ja ruokapalvelutyöntekijät: Magdalena Dimitrova ja Soila Taipale.

Ruokailu tapahtuu kolmessa vuorossa: 1. vuoro alkaa klo 10.50 ja päättyy klo 11.20. Siinä ruokailevat 7.-luokkalaiset. Klo 11.20-11.40  ruokailevat 8. luokat. 9. luokkalaiset ruokailevat 3. vuorossa klo 11.45-12.05.  Lukiolaiset ruokailevat klo 12.15-12.50.

Siivous
Koulun siivoojina toimivat Pirkko Eskola, Heidi Hietakymi, Ilse Koskinen, Ülle Orlov ja Virpi Räsänen. Heillä on päivittäin laaja alue siivottavanaan, joten älä aiheuta heille turhaa työtä heittelemällä roskia lattialle, vaan laita ne roskakoriin.


Opiskelijahuolto
Yhteisöllinen opiskelijahuoltotyöryhmä (YHR) kokoontuu noin kerran kuukaudessa. Siihen kuuluvat rehtori, lukion opinto-ohjaaja, lukion apulaisrehtori, kuraattori, terveydenhoitaja ja psykologi. Ryhmänohjaajat ja opiskelijat käyvät kokouksissa kutsuttuina kertomassa ryhmiensä kuulumiset.

Opiskeluterveydenhuolto
Lukion terveydenhoitaja Jaana Vaittinen (jaana.vaittinen(at)nurmijarvi.fi) puh: 040 317 4731 on paikalla torstaisin ja perjantaisin.

Koulukuraattori
Lukion kuraattorina toimii Riina Myllyniemi 30.9.2016 saakka. Hän on tavattavissa yhtenä päivänä viikossa ja hänet tavoittaa puhelinnumerosta 040 317 2474.
Marianne Vehkalampi aloitti lukion kuraattorina 1.10.2016. Hän on tavattavissa maanantaina ja tiistaina sekä torstaina ja perjantaina, puhelin: 040 317 2388, sähköposti: marianne.vehkalampi(at)nurmijarvi.fi.

Koulupsykologi
Koulun psykologina toimii Heini Virtanen, puh. 040 317 2638, sähköposti heini.virtanen(at)nurmijarvi.fi.

KOULUTYÖ

Koulun työaika lukuvuosi 2016 - 2017:

·         Syyslukukausi 10.8. - 21.12.2016

·         Koulu alkaa ke 10.8.2016

·         Syysloma 17. - 21.10.2016 (viikko 42)

·         Joululoma 22.12.2016 - 8.1.2017

·         Kevätlukukausi 9.1. - 3.6.2017

·         Talviloma 20.2. - 24.2.2017 (viikko 8)

·         Pääsiäisloma 14.4. -17.4.2017

·         Lukuvuoden päätöspäivä la 3.6.2017

Lukuvuoden 2016–2017 jaksot

1.      jakso ke 10.8. - pe 30.9.

2.      jakso ma 3.10. - ke 30.11.

3.      jakso to 1.12. - ke 8.2.2017

4.      jakso to 9.2. - pe 7.4.

5.      jakso ma 10.4. - la 3.6.

Oppituntien alkamis- ja päättymisajat

Työaika lukiossa:

 • 1. oppitunti klo 8.00 – 09.15
 • PÄIVÄNAVAUS perjantaisin klo 09.20 - 09.30
 • 2. oppitunti klo 9.35 – 10.50
 • 3. oppitunti klo 11.00 – 12.15
 • RUOKAILU klo 12.15 - 12.50
 • 4. oppitunti klo 12.50 – 14.05
 • 5. oppitunti klo 14.15 - 15.30

Työaika 9. luokat:

 • 1. oppitunti klo 8.00 – 09.15
 • PÄIVÄNAVAUS tiistaisin - torstaisin klo 09.20 - 09.30
 • 2. oppitunti klo 9.35 – 10.50
 • 3. oppitunti klo 11.00 – 12.35 (sisältää ruokailun)
 • RUOKAILU klo 11.45 – 12.05
 • 4. oppitunti klo 12.50 – 14.05

7. - 9. luokilla valinnaisaineissa ja joissakin KO-, TN-, TS- ja LI- ryhmissä on käytössä 90 minuutin oppitunnit. Silloin aamupäivän oppitunti on klo 08.00 - 9.30.

Työaika 7. luokat:

 • 1. oppitunti klo 8.00 – 09.15
 • PÄIVÄNAVAUS keskiviikkoisin ja torstaisin klo 09.20 - 09.30
 • 2. oppitunti klo 9.35 – 10.50
 • RUOKAILU klo 10.50 - 11.20
 • 3. oppitunti klo 11.20 – 12.35
 • 4. oppitunti klo 12.50 – 14.05

Työaika 8. luokat:

 • 1. oppitunti klo 8.00 – 09.15
 • PÄIVÄNAVAUS keskiviikkoisin ja torstaisin klo 09.20 - 09.30
 • 2. oppitunti klo 9.35 – 10.50
 • 3. oppitunti klo 11.00 – 12.35 (sisältää ruokailun)
 • RUOKAILU klo 11.20 - 11.40
 • 4. oppitunti klo 12.50 – 14.05

Lukion opetussuunnitelmat
Lukiossa noudatetaan aloittavilla luokilla (16 ABC) vuonna 2016 käyttöönotettua uutta opetussuunnitelmaa. Muilla lukioluokilla (15 ABC ja 14 ABC) noudatetaan vanhaa opetussuunnitelmaa. Ne löytyvät kokonaisuudessaan koulun kotisivuilta osoitteessa www.nyk.fi.

Lukion tuntijako 16 ABC (uusi ops)


Oppiaine tai aineryhmä
Pakolliset kurssit
Syventävät kurssit
Koulukohtaiset soveltavat kurssit
Äidinkieli ja kirjallisuus
6
3

KIELETA1-kieli (yleensä ENA)
6
2
3
A2-kieletRUA
6
2
2
RAA 8
2

SAA 8
2

B2- ja B3- kieletRAB
8
1

SAB 8
1

ESB 8
1

B1-kieli


RUB 5
2
2
MatematiikkaYhteinen kurssi
1


Pitkä oppimäärä 9
5
2
Lyhyt oppimäärä 5
3
1
LuonnontieteetBiologia
2
3
2
Maantiede
1
2
1
Fysiikka
1
6
3
Kemia
1
4
2
ReaaliaineetUskonto
2
4
1
ET
3
2

Filosofia
1
3

Historia
4
2
1
Yhteiskuntaoppi
2
2
1
Psykologia
1
4
1-
Terveystieto
1
3
1
OPO
1
1

TaitoaineetMusiikki
2
4
1
Kuvataide
2
3
6
Liikunta
2
3
1
Tietotekniikka


7
Ilmaisutaito


3
Pakolliset kurssit
47-51


Syventävät kurssit
10-


Soveltävat kurssit
0-


Yhteensä vähintään
75Lukion tuntijako (vanha OPS) 14 ABC ja 15 ABC

Oppiaine tai aineryhmä
Pakolliset kurssit
Syventävät kurssit
Koulukohtaiset soveltavat kurssit
Äidinkieli ja kirjallisuus
6
3

KIELETA1-kieli (yleensä ENA)
6
2
3
A2-kieletRUA
6
2
2
RAA 8
2

SAA 8
2

B2- ja B3- kieletRAB
8
1

SAB 8
1

ESB 8
1

B1-kieli


RUB 5
2
2
MatematiikkaPitkä oppimäärä 10
5
1
Lyhyt oppimäärä 6
3
1
LuonnontieteetBiologia
2
3
2
Maantiede
2
2
1
Fysiikka
1
7
3
Kemia
1
4
2
ReaaliaineetUskonto
3
3
1
ET
3
2

Filosofia
1
3

Historia
4
2
1
Yhteiskuntaoppi
2
2
1
Psykologia
1
5
2
Terveystieto
1
3
1
OPO
1
1

TaitoaineetMusiikki
2
4
1
Kuvataide
2
3
6
Liikunta
2
3
1
Tietotekniikka


7
Ilmaisutaito


3
Pakolliset kurssit
47-51


Syventävät kurssit
10-


Soveltävat kurssit
0-


Yhteensä vähintään
75Opiskelu lukiossa
Lukio ei ole oppivelvollisuuskoulu, vaan opiskelu lukiossa perustuu nuoren omaan haluun oppia. Lukio antaa yleissivistävää koulutusta. Se ei valmista suoraan mihinkään ammattiin, vaan antaa yleisen korkeakoulukelpoisuuden eli oikeuden pyrkiä yliopistoon tai ammattikorkeakouluun.
Opiskelumotivaatio merkitsee kiinnostusta opiskeluun ja sen kokemista tärkeäksi. Motivaatio ei tule mistään ulkopuolelta, sen on lähdettävä omasta itsestä käsin.
Lukiolaisen on opittava jäsentämään asiat monipuolisesti ja laajasti, hallitsemaan kokonaisuuksia, hankkimaan tietoa ja analysoimaan sitä sekä työskentelemään itsenäisesti. Lukioon tullessaan opiskelija valitsee pääsääntöisesti opinto-ohjelmansa koko lukiota varten. Tämän pohjalta hän laatii itselleen lukujärjestykset syyslukukauden alkaessa koko vuodeksi. Opinto-ohjelmaa voi tarkentaa opintojen aikana ja keskittää siten opinnot jatko-opiskelussa tarvittaviin oppiaineisiin.
Lukusuunnitelma koostuu pakollisista ja syventävistä kursseista. Lisäksi opiskelija voi valita soveltavia kursseja, joista tarjolla olevat vaihtelevat vuosittain. Pakollisia kursseja opiskelijan tulee suorittaa koko lukion aikana vähintään 47, pitkän matematiikan lukijoille pakollisia kursseja on vähintään 51. Koko lukion opinto-ohjelmaan tulee sisältyä vähintään 75 kurssia. Kurssien enimmäismäärää ei ole.
Jotta lukion pystyisi suorittamaan kolmessa vuodessa, opiskelijan tulee kunakin jaksona valita vähintään neljä kokonaista kurssia hajautettujen lisäksi. Kursseille ilmoittaudutaan pääsääntöisesti lukuvuoden alussa. Opiskelijat otetaan ryhmiin ilmoittautumisjärjestyksessä ryhmäkoon ja opetustilojen sallimissa puitteissa. Aloitettu kurssi on suoritettava kokonaan. Ensimmäisen vuoden opiskelija voi ottaa ohjelmaansa myös toisen ja kolmannen vuoden kursseja, mikäli ryhmissä on tilaa.
Kurssien suoritusjärjestys on määritelty ainekohtaisissa opetussuunnitelmissa. Kunkin oppiaineen opettaja selvittää opintojen alkaessa oman oppiaineensa kurssien suoritusjärjestyksen.

Opiskeluaika
Lukio-opiskelu kestää kahdesta neljään vuoteen. Mikäli opiskelija aikoo suorittaa lukion kahdessa vuodessa, hänen on tehtävä heti lukion alussa opinto-ohjaajan avustuksella kirjallinen opintosuunnitelma. Samoin opiskelijan, jonka on tarkoitus käydä lukiota neljä vuotta, on tehtävä kirjallinen opintosuunnitelma yhdessä opinto-ohjaajan kanssa.

Itsenäinen suorittaminen
Opiskelija voi suorittaa jonkin kurssin joko kokonaan tai osittain itsenäisesti opettajan kanssa etukäteen sovitulla tavalla. Tällöin sovelletaan samoja arviointiperusteita kuin normaalisti kurssia suoritettaessa.

Suoritukset muissa lukioissa
Opiskelija voi suorittaa pakollisia tai valtakunnallisia syventäviä opintoja myös muissa oppilaitoksissa. Asiasta on hyvä sopia ajoissa etukäteen ko. kurssia opettavan opettajan, opinto-ohjaajan ja rehtorin kanssa.

Kurssien keskeyttäminen
Jo aloitettua kurssia ei saa jättää kesken tai se on suoritettava kokonaisuudessaan uudestaan. Jos opiskelija on poissa kurssilta yli 3 tuntia ilman hyväksyttävää selitystä, harkitaan, onko hänellä oikeus osallistua loppukuulusteluun. Ennen vakavia seuraamuksia opiskelijaa varoitetaan. Mikäli oppilas on ollut poissa yli 25 % oppitunneista, on kurssi käytävä uudelleen. Tapauskohtaisesti (esim. sairaus) voidaan sopia, että kurssia voidaan täydentää opettajan määräämällä tavalla.
Puuttuvat suoritukset (kurssilla annetut tehtävät) on toimitettava jakson loppuun mennessä tai koko suoritus hylätään.

Opintojen hyväksilukeminen
Ulkomailla sekä muissa oppilaitoksissa suoritetut opinnot luetaan hyväksi, jos ne tavoitteiltaan ja sisällöltään ovat lukion opetussuunnitelman mukaisia. Näistä opinnoista tulee esittää hyväksyttävä kirjallinen selvitys. Luettaessa opiskelijalle hyväksi muissa oppilaitoksissa suoritettuja opintoja pitäydytään suoritusoppilaitoksen antamaan arviointiin.
Neuvottele aina ennen koulun ulkopuolisten opintojen aloittamista niiden korvaavuudesta asianomaisen oppiaineen opettajan, tai ellei ainetta opeteta koulussa, rehtorin kanssa. Saat opettajalta lomakkeen, jossa hän hyväksyy toisessa oppilaitoksessa suoritettavat opinnot. Vieraan oppilaitoksen opettaja merkitsee lomakkeeseen suoritusmerkinnän ja arvosanan. Lomake palautetaan rehtorille.

Koeviikot
Koeviikko on jakson 7 viimeistä koulupäivää. Koeaika syyskaudella on klo 9.00-12.00. Kokeen jälkeen valmistelutunti klo 12.15. Lisäaikamahdollisuus klo 8.00-9.00.
Kevätkaudella koeaika on klo 9.30 - 12.30. Koeviikolla ruokailu on 11.15 alkaen. Kokeen jälkeen valmistelutunti alkaa klo 12.50.
Koe kestää kolme tuntia. Opiskelija sopii mahdollisesta lisäajasta kurssin opettajan kanssa.

Lukion opiskelijan arviointi
Arvioinnin tavoitteena on antaa opiskelijalle palautetta hänen edistymisestään ja oppimistuloksistaan, kannustaa ja ohjata opintojen suorittamisessa sekä antaa tietoja huoltajalle, jatko-opintojen järjestäjälle ja työelämän tarpeisiin.
Arviointia toteutettaessa on aina pyrittävä positiiviseen palautteeseen, niin että opiskelija saa rakentavassa hengessä kannustusta omien tavoitteiden asettamiseen ja työskentelytapojen tarkentamiseen. Tavoitteena on myös kehittää opiskelijan edellytyksiä itsearviointiin.

Kurssin arviointi
Kurssin alussa opettaja esittelee sen arvioinnin perusteet. Kurssin suoritus arvioidaan sen päätyttyä. Jokaisen jakson jälkeen opiskelijalle annetaan jaksoarvostelu. Arviointi perustuu mahdollisiin kirjallisiin kokeisiin, opiskelijan tuotosten arviointiin, opiskelijan edistymisen jatkuvaan havainnointiin sekä opiskelijan itsearviointiin ja arviointikeskusteluihin.
Kaikki valtakunnalliset pakolliset ja syventävät kurssit arvioidaan numeroin. Opiskelija voi halutessaan saada numeroarvosanan myös sellaisista kursseista, joista annetaan suoritusmerkintä
(S = suoritettu, H = hylätty, T = täydennettävä, K = keskeytetty).
Koulukohtaisten syventävien ja soveltavien kurssien arvioinnista päätetään kurssikohtaisesti oppiaineen opetussuunnitelmassa.
Hylätyn kurssin voi suorittaa yhden kerran uusintakuulustelussa tai osallistumalla uudelleen kurssille ja kurssikokeeseen. Opettaja voi perustellusta syystä antaa oppilaan korottaa jo hyväksytystä kurssista saatua arvosanaa.
Diagnostisoidut vammat tai niihin rinnastettavat vaikeudet, kuten esim. lukemis- ja kirjoitushäiriö, jotka vaikeuttavat osaamisen osoittamista, tulee ottaa huomioon arvioinnissa siten, että opiskelijalla on mahdollisuus muuhunkin kuin kirjalliseen näyttöön.
Mikäli opiskelijan havaitaan syyllistyneen vilppiin esim. kokeessa, harjoitustyössä tai muussa vastaavassa kurssin arviointiin liittyvässä tehtävässä, hänen kaikki kys. kurssin suoritukset hylätään ja kurssista ei anneta arvosanaa. Kyseinen kurssi on suoritettava myöhemmin kokonaan uudestaan.

Oppiaineen oppimäärän arviointi
Jokainen opiskeltu pakollinen ja syventävä kurssi on mukana oppiaineen päättöarvosanassa. Soveltavien kurssien vaikutus päättöarvosanaan määräytyy ainekohtaisesti.
Opettajalla on oikeus korottaa päättöarvosanaa, mikäli opiskelijan tiedot ja taidot ovat päättövaiheessa aikaisempia suorituksia paremmat. Opiskelijalla on mahdollisuus korottaa päättöarvosanaa erillisissä kuulusteluissa. Opiskelijan on suoritettava hyväksytysti vähintään 2/3 opinto-ohjelman mukaisista oppiaineen pakollisista ja syventävistä kursseista.
Opiskelija on suorittanut lukion oppimäärän silloin, kun hän on suorittanut oppiaineiden oppimäärät edellä esitetyllä tavalla hyväksytysti ja vähimmäismäärä 75 kurssia täyttyy. Lukion kurssimäärässä ovat mukana kaikki arvioidut kurssit, eikä mitään kurssia voi jälkikäteen poistaa.

Todistukset ja niihin merkittävät tiedot
Lukion koko oppimäärän suorittaneelle annetaan päättötodistus. Siihen merkitään opiskelijan opiskelemat oppiaineet, niissä suoritettujen kurssien määrä sekä kunkin oppiaineen arvosana sanallisesti ja numeroin tai merkintä oppiaineen hyväksytystä suorittamisesta.
Ylioppilastutkintolautakunta ei anna ylioppilastodistusta ennen kuin päättötodistus on saatu. Pidä siis itse huolta siitä, että lukion päättyessä olet suorittanut vaadittavat 75 kurssia!

Arvioinnin uusiminen ja oikaisu
Lukioasetuksen 13 §:n mukaan opiskelija voi kahden kuukauden kuluessa arvioinnista tiedon saatuaan pyytää opinnoissa etenemistä koskevan päätöksen tai päättöarvioinnin uusimista. Pyyntö tehdään rehtorille. Uudesta arvioinnista päättävät rehtori ja opiskelijan opettaja yhdessä.
Jos opiskelija on tyytymätön 1 momentissa tarkoitetusta pyynnöstä tehtyyn uuteen arviointiin tai ratkaisuun, jolla pyyntö on hylätty, opiskelija voi pyytää arviointiin oikaisua lääninhallitukselta. Lääninhallitus voi, jos päätös on ilmeisesti virheellinen, velvoittaa opettajan toimittamaan uuden arvioinnin, määrätä opinnoissa etenemistä koskevan päätöksen muutettavaksi tai määrätä, mikä arvosana opiskelijalle on annettava.

Uusintakuulustelut
Uusintakuulustelusta sovitaan asianomaisen opettajan kanssa. Kunkin jakson uusintakuulustelu järjestetään kahtena eri päivänä. Yhdessä uusintakuulustelussa voi osallistua vain yhteen kokeeseen. Ilmoittautumislomakkeet on jätettävä koulusihteerille viimeistään ohessa ilmoitettuna päivänä. Myöhästyneitä ilmoittautumisia ei oteta huomioon. Kumpaankin uusinta-kuulusteluun ilmoittaudutaan samanaikaisesti.

Lukion uusintakokeet 2016-2017

 • ke 23.8.2016, viim. ilm. ke 17.8.
 • ma 29.8.2016, viim. ilm. pe 17.8.
 • ma 24.10.2016, viim. ilm. pe 14.10.
 • ke 26.10.2016, viim. ilm. pe 14.10.
 • ma 12.12.2016, viim. ilm. to 8.12.
 • ke 14.12.2016, viim. ilm. to 8.12.
 • ma 6.3.2017, viim. ilm. ke 1.3.
 • ke 8.3.2017, viim. ilm. ke 1.3.
 • ma 24.4.2017, viim. ilm. to 19.4.
 • ke 26.4.2017, viim. ilm. to 19.4.

Kokeet pidetään klo 14.15-17.15 erikseen ilmoitettavassa luokassa (ilmoitetaan mm. NYKin Facebook sivulla). Kuulustelupäiviin ja ilmoittautumisajankohtiin voi tulla muutoksia.Suulliset kuulustelut eli tentit
Opiskelijalle on ennen päättötodistuksen antamista varattava mahdollisuus osallistua suullisiin kuulusteluihin. Ylioppilaskokelas saa halutessaan osallistua suullisiin kuulusteluihin aineissa, joiden ylioppilaskokeeseen hän on ilmoittautunut tai joiden arvosanaa hän haluaa korottaa. Arvosanan korottamisen ohella tenttien tarkoitus on valmistaa kokelasta ylioppilastutkintoon ja auttaa häntä samalla kertaamaan ja jäsentämään lukiossa opittua tietoa.
Kunkin aineen kuulustelussa on hallittava koko lukion oppimäärä. Tentti saa kestää enintään kolme tuntia. Se on luonteeltaan suullinen kuulustelu, ja siihen saattaa sisältyä myös kirjallinen osio, joka voi jatkaa sitä tunnilla.
Abiturientit ilmoittautuvat tentteihin koulun määräämänä aikana. Koulutyön kuluessa abiturientit laativat itse tenttijärjestyksen, jonka rehtori ja opettajat vahvistavat. Enintään 6 tenttiin voi ilmoittautua.
Yhteen tenttiryhmään saa kuulua korkeintaan 10 opiskelijaa, eikä kenellekään saa tulla tenttiä perättäisiksi päiviksi. Tentit voivat vaikuttaa korottavasti mutta eivät alentavasti aineen numeroon lukion päättötodistuksessa. Korotusaikeista on hyvä ilmoittaa etukäteen opettajalle, viimeistään tentin alussa.
Lukiolaisten poissaolot
Kunkin oppiaineen opettaja seuraa itse ryhmänsä poissaoloja. Mikäli opiskelija on aiheetta poissa kolme tuntia saman aineen oppitunnilta, hän menettää oikeutensa osallistua kurssikokeeseen. Myöskään asiaton myöhästely oppitunnilta ei ole sallittua. Opettajan ei tarvitse päästää myöhästyjiä luokkaan.

Lukiolaisten poissaolot
Kunkin oppiaineen opettaja seuraa itse ryhmänsä poissaoloja. Mikäli opiskelija on aiheetta poissa kolme tuntia saman aineen oppitunnilta, hän menettää oikeutensa osallistua kurssikokeeseen. Myöskään asiaton myöhästely oppitunnilta ei ole sallittua. Opettajan ei tarvitse päästää myöhästyjiä luokkaan.

Tuntikiertokaavio ja kurssitarjottimet


 

ma

ti

ke

to

pe

1

1

8

7

1

8

2

7

3

5

3

4

3

3

5

6

4

6

4

6

4

8

5

7

5

2

2

9

2

1

 

 

 

9

 

 

1. jakson kurssitarjotin

 

16A

16B

16C

 

15A

15B

15C

 

14A

14B

14C

1

MAY1 IME

A1E PAS

YH LEH

1

TE3 SHU / MU22 TLE / ESB LJO / SAB3 PHV

1

ENA7 KSE

ÄI82 ALE

 

2

OP1 (PLI/MJO/LAM) 2h (ti,to)

LI (ma)

2

LI2 SHU,JEP,HMA,PMI ( ti, to) MAA7 IME (ma)

2

GE4 JAH / MAA13 IME 1h (to)

3

ENA9 KSE / RUB8 LJO / RAA2 PSI / SAA2

3

KE3 IME / FI2 LEH

3

UE31 PLI

ENA72 SHA

ÄI83 ALE

4

FI11 LEH

MAY2 IME

GE13 JAH

4

RUA2 PHV /RUB PSI

HI43 AFO

4

FY7 JLE / PS41 PLI / MU7 TLE

5

FY11 JLE

BI11 JAH

PS13 PLI

5

MAA7 IME

YH23 LEH

5

RUB PSI / RUA PHV

6

PS1 PLI

FY12 JLE

KU13 NSA

6

ÄI31 PVA

ENA42 SHA

ENA4 PAS

6

BI5 JAH / FI3 LEH / RAB PSI / ESB LJO/ SAB PHV

7

ÄI11 VAA

KU1 NSA

ENA13 SHA

7

BI21 JAH

ÄI32 PVA

RUB PSI

7

MAA10 IME / MAB6 RKA / MAB6 JLE

8

MAY1 IME

ENA1 PAS

YH13 LEH

8

FY4 JLE / PS21 PLI

8

ÄI81 ALE

SAA9 PHV

ENA7 SHA

9

EAB3 LJO SAB3 PHV8

9

 

9

LI / JAB3

2. jakson kurssitarjotin ei poikkeuksellisesti noudata tuntikiertokaaviota.

Katso lukujärjestykset kotisivulta kohdasta Opiskelu ja 2. jakso.


3. jakson kurssitarjotin

 

16A

16B

16C

 

15A

15B

15C

 

14A

14B

14C

1

MU11 TLE

RUB21 PSI

MAY13 MED

1

FY5 JLE / EAB3 5 LJO

1

ÄI91 ALE

UE32 PLI

ENA113 SHA

2

LI (ma) OPO LAM (ti/to)

2

LI4 (ti,to)

2

MAA14 IME (1h ti) / KE1 (ma), KE2 (to)

3

MAA31 IME

FI12 LEH

3

A2RU5 PHV / BIRU41 PSI

HI43 RLI

3

 

ENA112 SHA

ÄI93 ALE

4

ÄI21 PVA

MU12 TLE

RUB23 PSI

4

BI4 JAH / A1EN81 SHA

4

UE5 PLI / KE5 IME / HI9 RLI / SAB9 PHV/ ESB39 LJO

5

FY21 JLE / HI4 RLI / SAB3 PHV / EAB3 LJO (1)

5

MU22 TLE / KU22 NSA

5

ENA111 SHA

ÄI92 ALE

UE33 PLI

6

GE2 JAH / FI13 LEH(ma,pe)

6

A1EN51 SHA

HI42 RLI

B1RU43 PSI

6

MAA14 IME / MAB91 RKA / MAB92 JLE

7

UE11 PLI

MAA32 IME

TE13 KOR

7

HI41 RLI

ÄI42 ALE

A1EN23PAS

7

RUA210 PHV / RUB10 PSI

8

YH11 LEH

ÄI22 PVA

ENA23 SHA

8

MAA9 IME

 

8

FY 9 JLE / PS52 PLI

9

EAB3 LJO (FI13 LEH)

9

 

 

 

9

LI6 SHU (ke)

4. jakson kurssitarjotin

 

16A

16B

16C

 

15A

15B

15C

1

ENA21 SHA

ENA22 PAS

 

1

HI61 AFO / ÄI7 ALE / SAB35 PHV / SAA5 PHV /EAB6 LJO

2

LI RLA (ti), BI3 JAH/  FY31 JLE / KU3 NSA (ma,to)* /EAB3 LJO (1)

2

LI SHU (ti,to 2h) / OP1 LAM (ma)

3

RUB21 PSI / RUA21 PHV

TE12 KOR

BI13 JAH

3

MAA6 IME /MAB5 JLE / MAB5 MED

4

ÄI31 VAA

FI22 LEH

UE13 PLI

4

ÄI51 ALE

ENA6 SHA

RUB53 PSI

5

MAA41 IME / MAB11 JLE / MAB22 MED

5

YH41 LEH / MU22 TLE / PS32 PLI

6

GE11 JAH

KE12 IME

ÄI33 PVA

6

RUA26 PHV /RUB51 PSI

ÄI43 ALE

7

FY22 JLE / HI5 AFO / RAA22 PSI / SAA22 PHV

7

KE4 IME / UE4 PLI

8

KE11 IME

UE12 PLI

FI23 LEH

8

FY 6 JLE / ENA8 SHA

9

EAB3 LJO / BI3 JAH / FY31 JLE

9

OP1 LAM

 

5. jakson kurssitarjotin

 

16A

16B

16C

 

15A

15B

15C

1

HI11 AFO

YH12 LEH

 

1

ENA61 SHA

ÄI52 ALE

ENA63 PAS

2

LI RLA (ma) / EAB3 LJO/SAB3 PHV (ti,to)     

2

LI SHU (ti,to)

3

RUA23 PHV/RUB31 PSI

PS12 PLI

ENA33 SHA

3

MAA12 IME / MAB7 MED / MAB7 JLE

4

FY32 JLE / MU3 TLE / RAA23 PSI / SAA23 PHV

4

UE2 PLI

BI22 JAH

ÄI53 ALE

5

MAA5 IME/ MAB3 JLE / MAB3 MED

5

HI62 LEH/ TE3 SHU / BI6 JAH

6

ENA31 SHA

ÄI32 VAA

RUB33 PSI

6

YH42 LEH / EAB36 LJO / SAB36 PHV / ÄI10 ALE

7

FI21 LEH

RUB32 PSI

ÄI33 VAA

7

KU22 NSA / ÄI72 ALE / PS6 PLI

8

KE2 IME/UE3 PLI

8

RUB6 PSI / RUA7 PHV / ENA83 SHA

9

EAB3 LJO/SAB3 PHV

9

 

 

 


LIIKUNTA: 15 ti, to, 16 ma

Lukion oppiaineiden lyhenteet
Vanhan OPS:n mukaan alla olevat lyhenteet; Helmessä 2016 LOPS:in kurssit alkavat “u_XX”
AT tietotekniikka
BI biologia
ENA englannin kieli, A1-oppimäärä
EAB3 espanjan B3-oppimäärä
ET elämänkatsomustieto
FI filosofia
FY fysiikka
GE maantieto
HI historia
IT ilmaisutaito
KE kemia
KU kuvataide
LAT latina
LI liikunta
MAA matematiikka, pitkä oppimäärä
MAB matematiikka, lyhyt oppimäärä
MU musiikki
OP opinto-ohjaus
PS psykologia
RAA ranskan kieli, A-oppimäärä
RAB2 ranskan kieli, B2-oppimäärä
RAB3 ranskan kieli, B3-oppimäärä
ReMa opiskelutekniikka
RUA ruotsin kieli, A-oppimäärä
RUB ruotsin kieli, B1-oppimäärä
SAA saksan kieli, A-oppimäärä
SAB2 saksan kieli, B2-oppimäärä
SAB3 saksan kieli, B3-oppimäärä
TE terveystieto
UE uskonto (ev.lut )
YH yhteiskuntaoppi
ÄI äidinkieli ja kirjallisuus
A1-oppimäärä on 3. luokalta alkanut kieli
A2-oppimäärä on 5. luokalta alkanut kieli
B1-oppimäärä on 7. luokalta alkanut kieli
B2-oppimäärä on 8. luokalta alkanut kieli
B3-oppimäärä on lukiossa alkanut kieli

KURSSIJÄRJESTYKSETKoulun kalenteri
Koulu käyttää nykyään sähköistä kalenteria. Se löytyy osoitteesta http://bit.ly/15ayVZI
Koulun luokkatilat

Askola
Erkkilä
Törmä
A1 mediateekki
E1 tekstiilityö
T1 historia
A2 kotitalous
E4 opo
T2 historia
A3 matematiikka
E5 uskonto
T3 historia
A4 tekninen työ
E6 uskonto
T4 matematiikka
A5 musiikki
E7 matematiikka
T5 ruotsi
A6 kemia
E8 äidinkieli
T6 englanti
A7 fysiikka
E9 äidinkieli T7 englanti
A8 matematiikka
E10 äidinkieli T8 ruotsi
A9 kuvataide
E11 äidinkieli T9 saksa
A10 kuvataide
E12 auditorio
T10 kielistudio
A11 biologia/maantiede
E13 tietotekniikka

Mikkola
Sarjala
Kivelä
M23 matematiikka
S12 yleisluokka K1 yleisluokka
M24 tietotekniikka
S13 yleisluokka K2 englanti
M25 tietotekniikka
S25 yleisluokka
K3 erityisopetus
M26 kotitalous
S26 espanja
K4 ruotsi
M27 biologia/maantieto S27 terveystieto
K5 erityisopetus
M28 biologia/maantieto

M29 biologia/maantieto

M30 kemia/fysiikka

M31 kemia/fysiikka

M32 kemia/fysiikka


Järjestyssäännöt
Koulun järjestyssäännöt täydentävät voimassa olevia lakeja ja asetuksia. Järjestyssäännöissä määritellään kouluyhteisön jäsenten oikeudet ja velvollisuudet, joiden avulla pyritään takaamaan järjestyksen ja työrauhan säilyminen koulussa. Järjestyssääntöjen rikkoja asetetaan vastuuseen. Säännöt ovat voimassa kouluaikana sekä koulunkäyntiin liittyvissä tilaisuuksissa sekä koulumatkoilla.

1.      Kunnioitamme jokaisen henkistä ja fyysistä koskemattomuutta.
"Meidän koulussa ei kiusata ketään!"

2.      Pidämme hyvää huolta koulustamme
- sen siisteydestä ja tavaroista.

3.      Hyvät käytöstavat kuuluvat kouluumme. Huolehdimme kaikki hyvästä ilmapiiristä.
”On mukavampaa viihtyä!”

4.      Oppitunneilla annamme hyvän työrauhan kaikille.

5.      Välitunnit vietämme omissa auloissamme ja ulkovälitunnit ulkona koulun alueella.

6.      Puhelinta, tietokonetta ja muita elektronisia välineitä käytämme oppitunneilla ainoastaan opettajan suunnitelman mukaisesti.
Laitteiden viihdekäyttö kuuluu oppituntien, aamunavausten sekä muiden tilaisuuksien ulkopuolelle.

7.      Kameran kanssa noudatamme lakia.
Emme kuvaa ketään luvatta tai levitä kuvia laittomasti.

8.      Päivänavaus on koulumme yhteinen hetki, johon kaikki osallistumme ohjeiden mukaan.

9.      Aterioimme ainoastaan koulun ruokasalissa.

10.  Pukeudumme kouluun kaikin tavoin asiallisesti.
Päähineet ja ulkovaatteet eivät kuulu oppitunneille, ruokailuun tai päivänavauksiin.

            11.  Mikäli koulussamme tapahtuu jotain ikävää, ilmoitamme siitä heti koulun henkilökunnalle.

YLIOPPILASTUTKINTO


Tutkintomaksut                          

Perusmaksu

14 €

Koekohtainen maksu

28 €

Maksu tarkistusarvostelusta / koe

50 €

Syksyn 2016 koepäivät

Kuullunymmärtämiskokeet  
ma 12.9. vieras kieli, pitkä oppimäärä
englanti
ranska
venäjä
espanja
ti 13.9.

toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä
ruotsi, A- ja B-taso
suomi, A- ja B-taso

ke 14.9. vieras kieli, lyhyt oppimäärä
ranska
espanja
englanti
venäjä
italia

Sähköisessä kielikokeessa kuullunymmärtämisen osuus tehdään
kirjallisen kokeen koepäivänä.

Kirjalliset kokeet  
pe 16.9. äidinkieli (suomi ja ruotsi), tekstitaidon koe
ma 19.9. uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia,
maantiede (sähköinen koe), terveystieto
ke 21.9. vieras kieli, pitkä oppimäärä
englanti
ranska
espanja
saksa (sähköinen koe)
venäjä
pe 23.9. toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä
ma 26.9. äidinkieli (suomi ja ruotsi), esseekoe
suomi/ruotsi toisena kielenä -koe
ke 28.9. matematiikka, pitkä ja lyhyt oppimäärä
pe 30.9. psykologia, filosofia (sähköinen koe), historia, fysiikka, biologia
ma 3.10. vieras kieli, lyhyt oppimäärä
englanti
ranska
espanja
saksa (sähköinen koe)
venäjä
italia
portugali
latina
saame
ke 5.10. saamen äidinkielen koe

Kevään 2017 koepäivät

Kuullunymmärtämiskokeet    
ma 13.2. toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä
ruotsi, A- ja B-taso
suomi, A- ja B-taso
ti 14.2.

vieras kieli, pitkä oppimäärä
englanti
venäjä
espanja

ke 15.2. vieras kieli, lyhyt oppimäärä
espanja
englanti
venäjä
italia

 Sähköisessä kielikokeessa kuullunymmärtämisen osuus tehdään
kirjallisen kokeen koepäivänä.

Kirjalliset kokeet  
pe 10.2. äidinkieli (suomi ja ruotsi), tekstitaidon koe
ma 13.3. äidinkieli  (suomi ja ruotsi), esseekoe
suomi/ruotsi toisena kielenä -koe
ke 15.3. psykologia (sähköinen koe), filosofia (sähköinen koe), historia, fysiikka, biologia    
pe 17.3. vieras kieli, pitkä oppimäärä
englanti
saksa (sähköinen koe)
ranska (sähköinen koe)
venäjä
espanja
ma 20.3. toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä
ke 22.3. matematiikka, pitkä ja lyhyt oppimäärä
pe 24.3. uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi (sähköinen koe), kemia, maantiede (sähköinen koe), terveystieto
ma 27.3. vieras kieli, lyhyt oppimäärä
englanti
ranska (sähköinen koe)
espanja
saksa (sähköinen koe)
venäjä
italia
portugali
latina
saame
ke 29.3. saamen äidinkielen koe

VANHEMPAINILLAT

Lukion ensimmäisen vuosikurssin vanhempainilta pidetään 26.10.2016. Toisen vuosikurssin yo-kirjoituksiin valmistava ilta pidetään 27.4.2017.

KANNATUSYHDISTYS

Nurmijärven Yhteiskoulun Kannatusyhdistys (perustettu 1929) tukee kodin ja koulun välistä yhteistyötä, vaalii koulun perinteitä ja jakaa vuosittain stipendejä ja apurahoja opiskelijoille. Vuosittain jaetaan kolme 340 euron stipendiä jatko-opiskelijoille. Hakulomake löytyy koulun kotisivuilta www.nyk.fi.

LUKUJÄRJESTYSPOHJIA


Tunti

Kello

MA

TI

KE

TO

PE

1

8.00 – 9.15

 

 

 

 

 

2

9.35 – 10.50

 

 

 

 

 

3

11.00 – 12.15

 

 

 

 

 

4

12.50 – 14.05

 

 

 

 

 

5

14.15 – 15.30

 

 

 

 

 

 

Tunti

Kello

MA

TI

KE

TO

PE

1

8.00 – 9.15

 

 

 

 

 

2

9.35 – 10.50

 

 

 

 

 

3

11.00 – 12.15

 

 

 

 

 

4

12.50 – 14.05

 

 

 

 

 

5

14.15 – 15.30

 

 

 

 

 

 

Tunti

Kello

MA

TI

KE

TO

PE

1

8.00 – 9.15

 

 

 

 

 

2

9.35 – 10.50

 

 

 

 

 

3

11.00 – 12.15

 

 

 

 

 

4

12.50 – 14.05

 

 

 

 

 

5

14.15 – 15.30

 

 

 

 

 

 

Tunti

Kello

MA

TI

KE

TO

PE

1

8.00 – 9.15

 

 

 

 

 

2

9.35 – 10.50

 

 

 

 

 

3

11.00 – 12.15

 

 

 

 

 

4

12.50 – 14.05

 

 

 

 

 

5

14.15 – 15.30

 

 

 

 

 

 

Tunti

Kello

MA

TI

KE

TO

PE

1

8.00 – 9.15

 

 

 

 

 

2

9.35 – 10.50

 

 

 

 

 

3

11.00 – 12.15

 

 

 

 

 

4

12.50 – 14.05

 

 

 

 

 

5

14.15 – 15.30