NURMIJÄRVEN YHTEISKOULU

STIPENDIHAKEMUS 

Sukunimi  Etunimet  Henk. tunnus

Oppilaitos, jossa hakija opiskelee
Opintosuunnitelma
Montako vuotta opiskelu vielä kestää
Asuuko hakija opiskeluaikana kotikunnan ulkopuolella
Saako hakija opintoavustusta muualta (esim. Kela)? Mistä ja kuinka paljon
Hakijan vanhempien nimi ja osoite
Hakijan perhesuhteet
Ylioppilas/peruskoulututkinto suoritettu: koulu ja vuosi
Sähköpostiosoite

______________________________ ____/____ 20______

_______________________________________________
Allekirjoitus

_______________________________________________
Osoite ja puh.

Hakemukseen on liitettävä todistus opiskelusta oppilaitoksessa ja ote opintokirjasta. Selvitys hakijan ja vanhempien (jos hakija on alle 20-vuotias) varallisuudesta verotodistuksella.

Hakemus saapunut _____/_____ 20_____